Kết quả V League 2023 hôm nay, Kqbd Việt Nam mới nhất

Kết quả bóng đá V League 2023

Trận đấu
Tỷ số
Tỷ lệ
19:15 24-02
Hanoi FC
Ho Chi Minh 1 2
H1
1
0
FT 3 1
8-0
0.98 -1 1/4 0.83
0.85 2.5 0.95

18:00 24-02
Binh Dinh
Nam Dinh FC 1
H1
1
1
FT 2 1
3-7
0.79 0.99
0.93 2.5 0.88

19:15 23-02
Viettel FC 3
Becamex Binh Duong 1
H1
0
0
FT 0 1
13-1
0.78 -1/2 0.95
0.9 2.25 0.9

18:00 23-02
Thanh Hoa 1
Hai Phong 1
H1
2
1
FT 3 2
5-5
0.84 -1/2 0.89
0.98 2.5 0.83

18:00 23-02
Song Lam Nghe An 1
Cong An Ha Noi 4
H1
0
0
FT 0 1
2-7
0.93 1/2 0.79
0.93 2.5 0.88

17:00 23-02
Hong Linh Ha Tinh 2
Khatoco Khanh Hoa 1
H1
1
0
FT 1 0
6-7
0.91 -1/4 0.82
0.9 2.25 0.9

17:00 23-02
Hoang Anh Gia Lai 3
Quang Nam 3
H1
0
0
FT 0 0
6-2
0.81 0.92
0.8 2.25 1

19:15 18-02
Cong An Ha Noi 4
Ho Chi Minh
H1
2
0
FT 2 0
5-4
0.88 -1 0.85
0.93 2.5 0.88

18:00 18-02
Thanh Hoa 2
Hanoi FC 1
H1
0
0
FT 2 0
4-5
0.79 0.99
0.85 2.25 0.95

18:00 18-02
Song Lam Nghe An 2
Binh Dinh 1
H1
1
0
FT 2 0
7-6
0.84 1/4 0.94
-0.97 2.5 0.78

17:00 18-02
Hong Linh Ha Tinh 1
Hoang Anh Gia Lai 1
H1
0
0
FT 1 0
5-9
0.99 -1/4 0.79
0.95 2.5 0.85

19:15 17-02
Viettel FC 2
Khatoco Khanh Hoa 2
H1
0
0
FT 0 0
5-5
0.72 -1 -0.98
0.98 2.25 0.83

19:15 17-02
Hai Phong 1
Nam Dinh FC 2
H1
0
3
FT 1 3
7-2
0.79 0.94
0.9 2.5 0.9

18:00 17-02
Becamex Binh Duong
Quang Nam 1
H1
0
0
FT 1 1
3-11
0.93 -1/2 0.79
0.98 2.5 0.83

19:15 27-12
Hai Phong 1
Binh Dinh 2
H1
0
1
FT 0 1
8-5
0.81 -1/4 0.92
0.98 2.5 0.83

18:00 27-12
Nam Dinh FC 2
Viettel FC 2
H1
2
0
FT 3 0
1-5
0.88 -1/4 0.84
0.9 2.5 0.9

17:00 27-12
Quang Nam
Thanh Hoa 2
H1
0
2
FT 0 2
5-3
0.86 1/4 0.92
1 2.5 0.8

17:00 27-12
Hoang Anh Gia Lai 1 6
Hanoi FC 2
H1
2
0
FT 2 0
2-7
0.8 3/4 0.93
0.8 2.25 1

19:15 26-12
Ho Chi Minh 2
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
0
0
FT 0 1
2-4
0.77 -3/4 -0.99
0.8 2.25 1

19:15 26-12
Cong An Ha Noi 1 1
Becamex Binh Duong 1
H1
1
0
FT 3 0
2-5
0.65 -1/4 -0.88
-0.97 2.25 0.78

18:00 26-12
Khatoco Khanh Hoa 1
Song Lam Nghe An 1
H1
0
0
FT 0 1
5-10
0.98 -1/4 0.8
0.85 2.25 0.95

18:00 23-12
Nam Dinh FC
Hoang Anh Gia Lai
H1
2
0
FT 3 0
5-4
0.94 -1 1/2 0.84
1 2.75 0.8

18:00 23-12
Binh Dinh 4
Viettel FC 5
H1
0
0
FT 4 1
3-1
0.73 -1/4 -0.99
-0.97 2.25 0.78

17:00 23-12
Quang Nam
Hai Phong 1
H1
1
0
FT 2 0
3-7
-0.99 0.73
0.98 2.5 0.83

19:15 22-12
Ho Chi Minh 2
Song Lam Nghe An 3
H1
0
0
FT 1 0
2-8
0.93 -3/4 0.85
0.83 2.25 0.98

19:15 22-12
Hanoi FC
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
0
1
FT 1 1
6-3
0.92 -1 1/2 0.86
0.8 2.75 1

18:00 22-12
Khatoco Khanh Hoa 5
Cong An Ha Noi 3
H1
2
1
FT 2 1
9-6
-0.99 1 0.73
-0.93 2.5 0.73

18:00 22-12
Becamex Binh Duong 3
Thanh Hoa 3
H1
0
0
FT 1 0
1-2
0.96 0.77
1 2.5 0.8

18:00 18-12
Hai Phong 3
Khatoco Khanh Hoa 1
H1
1
1
FT 3 1
2-9
0.86 -1 1/4 0.92
0.93 2.5 0.88

19:15 17-12
Viettel FC 1
Hanoi FC 3
H1
0
2
FT 0 2
7-1
0.9 -1/4 0.9
0.98 2.25 0.83

17:00 17-12
Song Lam Nghe An 2
Hoang Anh Gia Lai
H1
1
0
FT 1 0
4-2
0.93 -1/4 0.88
0.85 2.25 0.95

18:00 16-12
Thanh Hoa 1 1
Ho Chi Minh 1
H1
0
0
FT 1 1
4-2
0.83 -1 0.95
0.9 2.5 0.9

18:00 16-12
Becamex Binh Duong 1
Nam Dinh FC 2
H1
0
0
FT 3 2
2-8
0.94 1/4 0.84
0.83 2.25 0.98

17:00 16-12
Hong Linh Ha Tinh 2
Binh Dinh 1
H1
0
2
FT 0 4
9-1
0.83 1/2 0.98
0.8 2.25 1

19:15 15-12
Cong An Ha Noi 3
Quang Nam 2
H1
0
0
FT 0 0
8-4
0.77 -3/4 -0.99
0.9 2.75 0.9

19:15 10-12
Hanoi FC 1
Song Lam Nghe An 3
H1
2
0
FT 2 0
4-4
0.75 -1/2 0.98
0.98 2.75 0.83

18:00 10-12
Khatoco Khanh Hoa
Becamex Binh Duong 1
H1
0
0
FT 0 2
9-3
0.87 -1/4 0.85
0.98 2.25 0.83

17:00 10-12
Quang Nam 3
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
0
0
FT 1 0
3-2
0.84 -1/4 0.88
0.95 2.75 0.85

19:15 09-12
Ho Chi Minh 4
Hai Phong 1
H1
1
0
FT 1 1
0-14
0.94 0.84
0.93 2.25 0.88

18:00 09-12
Nam Dinh FC 2
Cong An Ha Noi 1
H1
0
1
FT 2 2
4-2
0.9 -1/4 0.88
0.9 2.75 0.9

Kết quả bóng đá V League 2023