Kết quả V League 2023 hôm nay, Kqbd Việt Nam mới nhất

Kết quả bóng đá V League 2023

Trận đấu
Tỷ số
Tỷ lệ
17:00 27-08
Nam Dinh FC 2
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
1
0
FT 2 0
3-9
1 -1/2 0.8
0.93 2.25 0.88

17:00 27-08
Hanoi FC(N) 2
Viettel FC
H1
2
1
FT 3 2
4-0
0.98 -1/2 0.83
0.9 2.25 0.9

17:00 27-08
Hai Phong 1 1
Binh Dinh 2
H1
1
1
FT 1 2
3-3
1 -1/2 0.8
0.88 2.25 0.93

17:00 27-08
Cong An Ha Noi 1
Thanh Hoa 3
H1
1
0
FT 1 1
4-4
0.95 -1 3/4 0.85
0.83 3 0.98

17:00 12-08
Viettel FC 2
Cong An Ha Noi 2
H1
0
3
FT 0 3
8-5
1 0.8
0.88 2.25 0.93

17:00 12-08
Thanh Hoa 1
Hanoi FC
H1
0
2
FT 1 3
7-4
0.8 1/2 1
1 2.5 0.8

17:00 12-08
Binh Dinh 1
Nam Dinh FC 1
H1
1
2
FT 1 2
9-1
-0.95 -1/2 0.75
0.83 2.25 0.98

17:00 11-08
Song Lam Nghe An 4
Hoang Anh Gia Lai 2
H1
0
0
FT 1 0
5-2
0.98 -1/4 0.83
0.93 2.25 0.88

17:00 11-08
Khatoco Khanh Hoa 1
Da Nang
H1
0
2
FT 1 3
1-1
0.85 0.95
0.78 2 -0.97

17:00 11-08
Ho Chi Minh 2
Becamex Binh Duong 2
H1
0
0
FT 0 0
0-0
0.75 -0.95
0.78 2.25 -0.97

18:00 10-08
Hong Linh Ha Tinh 1
Hai Phong 1
H1
0
0
FT 0 0
4-8
0.85 0.95
0.83 2.25 0.98

19:15 06-08
Hai Phong
Nam Dinh FC 1
H1
2
0
FT 2 0
3-5
1 -1/2 0.8
0.88 2.25 0.93

19:15 06-08
Cong An Ha Noi 2
Hanoi FC
H1
1
1
FT 2 1
1-1
0.98 -1/4 0.83
0.8 2.5 1

18:00 06-08
Thanh Hoa 2
Viettel FC 1
H1
0
0
FT 0 1
5-9
-0.95 -1/4 0.75
-0.95 2.5 0.75

18:00 06-08
Binh Dinh
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
1
1
FT 1 1
3-4
0.85 -1/2 0.95
0.93 2.5 0.88

17:00 05-08
Hoang Anh Gia Lai 3
Ho Chi Minh 1
H1
0
1
FT 0 1
4-4
0.95 0.85
0.98 2.5 0.83

17:00 05-08
Da Nang 2
Song Lam Nghe An 1
H1
0
0
FT 0 1
8-1
0.93 -1/2 0.88
0.93 2.25 0.88

17:00 05-08
Becamex Binh Duong 1
Khatoco Khanh Hoa 2
H1
2
0
FT 3 0
8-4
0.98 -1/2 0.83
0.8 2.25 1

19:15 02-08
Hanoi FC 2
Hai Phong 2
H1
2
1
FT 3 1
5-6
0.9 -3/4 0.9
1 2.5 0.8

18:00 02-08
Nam Dinh FC 2
Cong An Ha Noi
H1
0
0
FT 1 2
3-3
1 1/4 0.8
0.95 2.5 0.85

18:00 02-08
Hong Linh Ha Tinh 1 3
Thanh Hoa 1 2
H1
0
0
FT 0 0
3-1
0.85 1 0.95
0.85 2.5 0.95

19:15 01-08
Viettel FC 1
Binh Dinh 4
H1
0
0
FT 0 0
15-1
0.9 -1 1/4 0.9
0.88 2.5 0.93

19:15 29-07
Cong An Ha Noi 1
Hai Phong 2
H1
0
1
FT 0 2
7-2
0.98 -1 0.83
0.8 2.5 1

18:00 29-07
Song Lam Nghe An 1
Becamex Binh Duong
H1
0
1
FT 0 2
8-3
0.85 -1/2 0.95
1 2.5 0.8

17:00 29-07
Khatoco Khanh Hoa 2
Ho Chi Minh 4
H1
1
0
FT 3 0
2-3
0.85 -1/4 0.95
0.83 2.25 0.98

17:00 29-07
Hoang Anh Gia Lai 2
Da Nang 2
H1
0
0
FT 1 0
5-9
0.95 -3/4 0.85
0.85 2.25 0.95

19:15 28-07
Hanoi FC 2
Nam Dinh FC 3
H1
1
0
FT 1 0
2-4
0.85 -1 0.95
0.8 2.5 1

19:15 27-07
Viettel FC 3
Hong Linh Ha Tinh 3
H1
1
0
FT 4 0
6-5
1 -3/4 0.8
1 2.5 0.8

18:00 27-07
Thanh Hoa 2
Binh Dinh 1
H1
1
0
FT 2 0
7-3
0.95 -1/2 0.85
0.8 2.25 1

19:15 23-07
Ho Chi Minh 3
Da Nang 2
H1
0
0
FT 1 0
6-8
-0.97 -1/2 0.78
0.83 2.25 0.98

17:00 23-07
Khatoco Khanh Hoa 2
Song Lam Nghe An 2
H1
2
1
FT 3 1
1-3
0.73 -0.93
0.88 2.25 0.93

17:00 23-07
Becamex Binh Duong
Hoang Anh Gia Lai 1 3
H1
1
2
FT 1 2
7-4
0.85 0.95
0.8 2.25 1

19:15 22-07
Hai Phong 2
Thanh Hoa 2
H1
0
2
FT 0 3
5-3
1 -1/4 0.8
0.8 2.25 1

18:00 22-07
Nam Dinh FC 1
Viettel FC 3
H1
0
0
FT 0 0
0-7
0.98 0.83
0.78 2 -0.97

18:00 22-07
Binh Dinh 2
Cong An Ha Noi 3
H1
0
1
FT 0 1
6-4
1 1/4 0.8
0.85 2.5 0.95

18:00 22-07
Hong Linh Ha Tinh 2
Hanoi FC 1
H1
2
2
FT 2 2
3-2
0.93 1/2 0.88
0.93 2.5 0.88

19:15 17-07
Hanoi FC 3
Binh Dinh 1
H1
0
1
FT 4 2
5-2
-0.97 -3/4 0.78
0.98 2.5 0.83

19:15 16-07
Cong An Ha Noi 1
Hong Linh Ha Tinh 3
H1
1
0
FT 1 1
12-3
0.9 -1 1/4 0.9
0.98 3 0.83

18:00 16-07
Thanh Hoa
Nam Dinh FC
H1
0
2
FT 0 2
8-2
0.88 -1/2 0.93
0.95 2.25 0.85

19:15 15-07
Viettel FC 2
Hai Phong 2
H1
1
0
FT 2 0
2-5
-0.97 -1/2 0.78
0.98 2.25 0.83

Kết quả bóng đá V League 2023