Kết quả V League 2023 hôm nay, Kqbd Việt Nam mới nhất

Kết quả bóng đá V League 2023

Trận đấu
Tỷ số
Tỷ lệ
17:00 30-06
Viettel FC 1
Song Lam Nghe An 1
H1
0
0
FT 0 2
5-2
0.8 -1/2 1
- 2.25 -

17:00 30-06
Quang Nam 1
Nam Dinh FC 2
H1
0
3
FT 1 3
7-5
-0.97 1/4 0.78
- 3 -

17:00 30-06
Khatoco Khanh Hoa 2
Ho Chi Minh 2
H1
0
1
FT 0 1
5-5
-0.97 3/4 0.78
- 2.75 -

17:00 30-06
Hong Linh Ha Tinh 1
Thanh Hoa 1 5
H1
0
0
FT 0 0
6-4
0.88 -3/4 0.93
- 2.5 -

17:00 30-06
Hanoi FC 3
Becamex Binh Duong 4
H1
0
1
FT 3 3
4-1
0.8 -1 1/4 1
- 3 -

17:00 30-06
Hoang Anh Gia Lai 1
Hai Phong
H1
0
1
FT 2 1
10-3
0.95 -3/4 0.85
- 2.5 -

17:00 30-06
Binh Dinh 1
Cong An Ha Noi
H1
2
0
FT 4 1
1-8
0.9 -1/4 0.9
- 2.75 -

17:00 25-06
Thanh Hoa
Viettel FC
H1
0
2
FT 0 5
2-2
0.83 -1/4 0.98
- 2.25 -

17:00 25-06
Song Lam Nghe An 2
Hong Linh Ha Tinh 1
H1
0
1
FT 1 1
6-0
0.8 -1/4 1
- 2.5 -

17:00 25-06
Nam Dinh FC
Khatoco Khanh Hoa
H1
2
1
FT 5 1
4-1
0.83 -3 0.98
- 3.75 -

17:00 25-06
Ho Chi Minh 1
Quang Nam 1
H1
0
0
FT 1 0
5-8
0.8 -1/4 1
- 2.75 -

17:00 25-06
Hai Phong 2
Hanoi FC 2
H1
0
0
FT 0 1
0-5
0.83 -1/4 0.98
- 3 -

17:00 25-06
Cong An Ha Noi 1
Hoang Anh Gia Lai 1 1
H1
1
0
FT 5 0
9-0
1 -1/2 0.8
- 2.5 -

17:00 25-06
Becamex Binh Duong 1
Binh Dinh 3
H1
1
0
FT 1 1
5-3
0.8 1/4 1
- 2.5 -

19:15 20-06
Cong An Ha Noi 1
Hai Phong 2
H1
1
1
FT 5 1
6-8
0.98 -1/4 0.83
- 2.75 -

18:00 20-06
Nam Dinh FC 2
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
0
0
FT 1 0
10-3
1 -1 1/4 0.8
- 3 -

18:00 20-06
Becamex Binh Duong 1
Hoang Anh Gia Lai 3
H1
0
1
FT 0 1
6-1
1 -1/2 0.8
- 2.5 -

18:00 20-06
Binh Dinh
Hanoi FC
H1
0
1
FT 4 2
2-6
0.95 1/4 0.85
- 2.5 -

19:15 19-06
Viettel FC 1
Ho Chi Minh 2
H1
0
0
FT 0 0
11-7
0.93 -3/4 0.88
- 2.5 -

18:00 19-06
Thanh Hoa 1
Khatoco Khanh Hoa 1 1
H1
0
1
FT 1 1
21-2
0.73 -3 1/2 -0.93
- 4.5 -

17:00 19-06
Quang Nam 1
Song Lam Nghe An 1
H1
2
1
FT 4 2
2-6
0.85 -1/4 0.95
- 2.5 -

19:15 16-06
Hanoi FC 5
Cong An Ha Noi 3
H1
1
1
FT 2 1
4-2
0.9 -1/2 0.9
- 3.25 -

19:15 16-06
Hai Phong 1
Becamex Binh Duong 1
H1
2
0
FT 3 1
14-1
0.78 -3/4 -0.97
- 2.75 -

17:00 16-06
Hoang Anh Gia Lai
Binh Dinh 1
H1
0
0
FT 0 1
4-4
-0.97 -1/4 0.78
- 2.25 -

19:15 15-06
Ho Chi Minh 1
Nam Dinh FC 3
H1
1
0
FT 1 1
0-7
0.88 3/4 0.93
- 2.75 -

18:00 15-06
Khatoco Khanh Hoa
Quang Nam 1
H1
0
3
FT 0 5
4-3
0.9 1 0.9
- 3 -

18:00 15-06
Hong Linh Ha Tinh
Viettel FC 1 1
H1
0
0
FT 1 1
4-1
0.73 1/4 -0.93
- 2.25 -

17:00 15-06
Song Lam Nghe An 1
Thanh Hoa
H1
0
1
FT 0 1
3-5
-0.97 -1/4 0.78
- 2.5 -

19:15 31-05
Hanoi FC
Khatoco Khanh Hoa 3
H1
2
1
FT 5 2
9-1
0.8 -1 3/4 1
- 3.25 -

18:00 31-05
Nam Dinh FC
Song Lam Nghe An 2
H1
0
0
FT 1 1
4-3
0.98 -1 1/4 0.83
- 2.75 -

18:00 31-05
Becamex Binh Duong 2
Ho Chi Minh 3
H1
0
2
FT 1 2
7-2
1 -3/4 0.8
- 2.5 -

19:15 30-05
Viettel FC 1
Hai Phong
H1
0
1
FT 2 1
7-5
0.95 -1/4 0.83
0.9 2.25 0.9

18:00 30-05
Hong Linh Ha Tinh 2
Cong An Ha Noi 1
H1
0
0
FT 1 0
2-7
0.89 1/2 0.89
0.8 2.5 1

18:00 30-05
Binh Dinh 3
Quang Nam 2
H1
0
0
FT 3 0
6-4
0.9 -3/4 0.88
0.83 2.75 0.98

17:00 30-05
Hoang Anh Gia Lai 3
Thanh Hoa 1
H1
1
1
FT 1 1
1-5
0.87 0.91
0.9 2.25 0.9

19:15 26-05
Hai Phong 1
Hong Linh Ha Tinh 2
H1
2
1
FT 3 2
4-6
0.8 -3/4 1
- 2.5 -

19:15 26-05
Cong An Ha Noi 4
Viettel FC 4
H1
0
2
FT 1 2
6-5
0.8 -1/2 1
- 2.5 -

18:00 26-05
Thanh Hoa
Nam Dinh FC 1
H1
2
1
FT 2 5
11-3
0.78 1/4 -0.97
- 2.75 -

18:00 26-05
Khatoco Khanh Hoa 1
Binh Dinh 2
H1
0
1
FT 1 2
4-2
0.93 1/4 0.88
- 2.5 -

17:00 26-05
Song Lam Nghe An 1
Becamex Binh Duong 1
H1
1
0
FT 1 0
3-3
0.95 -1/4 0.85
- 2.25 -

Kết quả bóng đá V League 2023